Zycie Kolorado
Zycie Kolorado

Polonia

 

Polonia w Kolorado i na zachodzie USA

Polonijne życie to rok za rokiem, setki zdjęć, dziesiątki imprez i wydarzeń które nie tylko podtrzymują, ale wciąż rozwijają polską tożsamość na emigracji oraz zawsze są powodem dumy z naszego pochodzenia

LINKI DO NASZYCH ORGANIZACJI + PRZYJACIÓŁ

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles: www.losangeles.msz.gov.pl

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Denver, Kolorado: www.consulplcolorado.org

Polish Club of Denver: www.polishclubofdenver.com

Polski Kościół Św.Józefa : www.swietyjozef.org

Polski Zespół Tańca "Krakowiacy": www.krakowiacy.net

Związek Narodowy Polski-PNA: www.pna-znp.org

Ziębice Brighton Sister Cities: www.brightonsistercities.wordpress.com

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II: www.jpfpl1.o11.pl

Związek Harcerstwa Polskiego w Kolorado: www.facebook.com/osrodekharcerski.wdenver

Fundacja Kościuszkowska/ Rocky Mountain Chapter: www.thekf.org/kf

Witold-K: www.witoldk.com

Karpaty Dance Ensamble: www.karpatydance.com

Pulaski Club of Arizona: pulaskiclubaz.org

Razem Utah: www.razemutah.com

New Mexico Polonia Blog: www.nmpolonia.com

Sie Film Center: www.denverfilm.org

Przewodnik Polonijny: www.przewodnikpolonijny.com

Polski Network: www.polskinetwork.org

Dobra Polska Szkoła: www.dobrapolskaszkola.com

Amber Band: www.theamberband.com

Wojtek Rychlik Photography: www.pikespeakphoto.com

Kinga Rogalska: www.caseofangels.com

Marcin Mentel - polski przewodnik po Peru: www.southamerica.blog.onet.pl

Loga.jpg

.